Beden Dili Eğitimi

 • Beden dili Gözlemlemenin Avantajları Nelerdir?
 • Beden Dilinin Önemi Nedir?

AMAÇ:

İyi bir iletişim becerisine sahip olup, beden dilini doğru kullanmaktır.

 • Beden diline hâkim olarak daha iyi bir iletişim kurmayı sağlar
 • Kişisel algıyı bir bütün olarak ele alıp, Tüm iç ve dış ekenleri etkin biçimde kullanmak
 • Daha etkili ve profesyonel imaja sahip olmak

EĞİTİM DETAYLARI

 • İş hayatında İletişim ve İmaj Faktörü
 • İletişim ve Empati Nedir?
 • İletişim Nasıl Geliştirilir?
 • Beden Dilinin Etkilenme Gücü
 • Kişilik Türleri
 • İnsanları Tanımada Beden Dili
 • Pozitif Davranış Stilleri ve Paradigmalar
 • Konuşma Tarzı,Ses Tonu

BEDEN DİLİNİN ANLAMLANDIRILMASI

 • Beden Duruşu
 • Doğrudan Göz İlişkisi
 • Jestler
 • Mimikler
 • Ses Tonu, Şiddet
 • Konuşma Akıcılığı