Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi

Amaç:

İş hayatında rekabetin artması, bunun sonucu olarak karların azalması, müşteri ihtiyaçlarının çeşitlendirilmesi, bilgiyi işlemenin malzemeyi işlemek kadar önem kazanması yönetimde de farklı anlayışları gündeme gelirdi. Farklı yönetim anlayışlarının uzantısı olarak işletme literatürüne yeni kavramlar girdi. Sinerji, ekip çalışması, yönetimin yassılaşması, iç bilgili, tecrübeli olmasının, iyi sonuç almaya yetmediğinin ortaya çıkması oldu.
İçerik:

 • Lider Yönetici Olabilme
 • Liderlerin Karizmasını Belirleyen Etkenler
 • Personel Yönetimine Özel Ekip Oluşturma
 • Çalışanların Motive Edilmesi
 • Çalışanlar Değişime Neden Direnir?
 • Çalışanlara Yüksek Duygusal Enerjiyi Verebilme
 • Yeni Zihin Haritaları
 • Temel Yönetim Becerileri

Bu Eğitim Size Neler Katacak?

 • Yöneticilik ve Liderlik kavramlarını tartışma
 • Yöneticilik ve Liderlik becerilerini etkileşimli yöntemlerle paylaşma
 • Örgütün içinde ve dışında çalışanlarla yöneticiler arasında köprü kurma
 • Modern yönetim tekniklerini kullanarak performans arttırma
 • En doğru ekibi kurma